Saaremaa majandusülevaate koostamise aluseks on SA Saaremaa Arenduskeskuse poolt aastatel 2010-2013 läbiviidud uurimuslikud tööd. 

Algandmetena on kasutatud äriregistrist saadud tabeleid, mis sisaldavad andmeid Saare maakonna ettevõtete kohta (va FIEd).

Osade tööstussektorite detailsemates analüüsides on tehtud muudatused, mis tulenevad sellest, et osad ettevõtted, mis tegutsevad Saare maakonnas ja on registreeritud kusagile mujale on uurimuses kajastatud ning osa, mis on registreeritud Saare maakonnas aga tegutsevad mujal on maakonna ettevõtlusest maha arvatud. Andmete täpsustamise huvides on kasutatud ettevõtete poolt esitatud majandusaasta aruandeid ja ka muid statistilisi andmebaase ja uuringuid.

Käesoleva ülevaate majandusandmeid ja allikaid kasutades palume viidata töö autoritele.Saaremaa Arenduskeskus
Lossi 1, Kuressaare
tel: 452 0570
info(ät)sasak.ee